Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5; 43-170 Łaziska Górne
NIP:635-000-10-55,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000120669,
Kapitał Zakładowy 34 730 000.00 zł
Projekt unijny

Fotokronika JRP • Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy JRP/82/2014 z dnia 03.11.2014 r.
  Zdjęć: 3
  Katalog: 53
  Data: 06.07.2015 12:07
 • Konsultacje z najmłodszymi w PiMBP w Łaziskach Górnych
  Zdjęć: 4
  Katalog: 52
  Data: 19.05.2015 14:05
 • Konsultacje z najmłodszymi w MBP Mikołów
  Zdjęć: 6
  Katalog: 51
  Data: 28.04.2015 11:04
 • Podpisanie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie - 13.02.2015
  Zdjęć: 4
  Katalog: 50
  Data: 28.04.2015 11:04
 • Spotkanie z mieszkańcami osiedla Leśnego - 15.12.2014
  Zdjęć: 4
  Katalog: 49
  Data: 28.04.2015 11:04
 • Konsultacje spoleczne - 12.11.2014r.
  Zdjęć: 7
  Katalog: 48
  Data: 19.11.2014 15:11
 • Podpisane umowy - 03.11.2014r.
  Zdjęć: 8
  Katalog: 47
  Data: 06.11.2014 17:11
 • Rozszerzenie Projektu - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.
  Zdjęć: 4
  Katalog: 46
  Data: 12.09.2014 15:09
 • Uroczystość podsumowująca realizację projektu pn.: Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”
  Zdjęć: 6
  Katalog: 45
  Data: 23.06.2014 12:06
 • Uroczyste przecięcie wstęgi na oczyszczalni ścieków komunalnych WSCHÓD
  Zdjęć: 4
  Katalog: 44
  Data: 02.06.2014 11:06
 • Wizja lokalna Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód”
  Zdjęć: 5
  Katalog: 43
  Data: 14.03.2014 13:03
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Łazisk Górnych na oczyszczalni ścieków komunalnych "WSCHóD"
  Zdjęć: 5
  Katalog: 42
  Data: 24.10.2013 12:10
 • Kontrola Projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Zdjęć: 4
  Katalog: 41
  Data: 28.08.2013 14:08
 • Podpisanie umowy na „Dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” zlokalizowanej przy ul. Południowej w Łaziskach Górnych” Zadanie OŚ, Kontrakt 7 – 11.01.2013r.
  Zdjęć: 5
  Katalog: 40
  Data: 05.03.2013 08:03
 • O gospodarce ściekowej z najmłodszymi
  Zdjęć: 7
  Katalog: 39
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Konsultacje społeczne 24.09.2012
  Zdjęć: 7
  Katalog: 38
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chopina, Dworcowa, Działkowców, Energetyków, Miarki, Parkowa, Prusa, Świerczewskiego, Orzeska, Sawickiej, Plac Ratuszowy w Łaziskach Górnych – Zadanie IX,X Kontrakt 5 – 27.08.2012r.
  Zdjęć: 2
  Katalog: 37
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Wizja lokalna Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Restrukturyzacji Rady Miejskiej na oczyszczalni ścieków komunalnych Wschód – 26.04.2012
  Zdjęć: 2
  Katalog: 36
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Zdjęć: 5
  Katalog: 35
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Konferencje z udziałem Łazisk Górnych: 13 i 19.12.2011r.
  Zdjęć: 7
  Katalog: 34
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych - 25.10.2011r.
  Zdjęć: 6
  Katalog: 33
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Wizja lokalna Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Restrukturyzacji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na oczyszczalni ścieków komunalnych "Wschód". 29.09.2011r.
  Zdjęć: 8
  Katalog: 32
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Wizyta Gości z Opola na oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” – 16.06.2011r.
  Zdjęć: 9
  Katalog: 31
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Konsultacje społeczne – 14.06.2011r.
  Zdjęć: 3
  Katalog: 30
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Przekazanie placu budowy Zadanie OŚ, Kontrakt 3.- 29.12.2010r.
  Zdjęć: 3
  Katalog: 29
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” zlokalizowanej przy ulicy Południowej w Łaziskach Górnych - Zadanie Oś, Kontrakt 3. - 16.12.2010r.
  Zdjęć: 4
  Katalog: 28
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy z firmą FORMIND S.C. z Chorzowa na „Działania promocyjne i informacyjne projektu pn.: Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” -21.09.2010r.
  Zdjęć: 4
  Katalog: 27
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Przekazanie placu budowy Zadanie VIII, Kontrakt 4 -14.09.2010r.
  Zdjęć: 3
  Katalog: 26
  Data: 22.10.2012 10:10
 • I Powiatowy Jarmark Kulturalny w Mikołowie - 11.09.2010r.
  Zdjęć: 8
  Katalog: 25
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy z firmą ZAKŁAD ROBÓT SPECJALNYCH BUDOWLANYCH Sp. z o.o., Rydułtowy na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Barlickiego, Brada, Działkowców, Energetyków, Fornalskiej, Kościelna, Krasickiego, Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Moniuszki, Orzeska, Plac Ratuszowy, Sawickiej, Sobieskiego, Spokojna, Waryńskiego, Wróblewskiego, Zawadzkiego w Łaziskach Górnych – Zadanie VIII, Kontrakt 4 – 09.09.2010r.
  Zdjęć: 5
  Katalog: 24
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Spotkanie Robocze z przedstawicielami WFOŚiGW z Katowic - 08.09.2010r.
  Zdjęć: 5
  Katalog: 23
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Kontrola na miejscu Projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” przeprowadzona przez WFOŚiGW z Katowic – 20.07.2010r. – 06.08.2010r.
  Zdjęć: 4
  Katalog: 22
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Przekazanie placu budowy Zadanie VII Kontrakt 2 – 27.07.2010r.
  Zdjęć: 7
  Katalog: 21
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy z firmą BUDEXIM Sp. z o.o. z Rybnika na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Brada, Kolejowa, Ks. Szwedy, Orzeska, Prądna, Przysiółki w Łaziskach Górnych – Zadanie VII, Kontrakt 2. – 27.07.2010r.
  Zdjęć: 11
  Katalog: 20
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Spotkanie robocze z udziałem Sekretarza Stanu MRR Adamem Zdziebło w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 19.05.2010r.
  Zdjęć: 8
  Katalog: 19
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Konferencja pt: ”Jak pozyskać akceptację społeczną dla inwestycji ingerujących w środowisko?” - 09.04.2010r.
  Zdjęć: 5
  Katalog: 18
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Podpisanie umowy z firmą GPW Inwestycje Sp. z o.o. z Katowic na Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” – 11.03.2010r.
  Zdjęć: 12
  Katalog: 17
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Oczyszczalnia ścieków komunalnych „Wschód” - marzec 2010.
  Zdjęć: 11
  Katalog: 16
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Konsultacje Społeczne – 22.10.2009r.
  Zdjęć: 8
  Katalog: 15
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Ogłoszenia, na terenie gminy Łaziska Górne, o Konsultacjach Społecznych dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”
  Zdjęć: 10
  Katalog: 14
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” – 18.09.2009r.
  Zdjęć: 21
  Katalog: 13
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adamem Zdziebło – 20.08.2009r.
  Zdjęć: 2
  Katalog: 12
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej z dnia 22.07.2009r. w sprawie przyznania dofinansowania z FS dla projektu: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” - Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych – 31.07.2009r.
  Zdjęć: 23
  Katalog: 11
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu Stefanem Niesiołowskim oraz Posłem Krzysztofem Gadowskim – 28.05.2009r.
  Zdjęć: 7
  Katalog: 10
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Spotkanie z Wicewojewodą Adamem Matusiewiczem o kanalizacji i oczyszczalni – 22.05.2009r.
  Zdjęć: 17
  Katalog: 09
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Wspólnie z Radnymi o przyszłości Oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” – 23.04.2009r.
  Zdjęć: 17
  Katalog: 08
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Zdjęcia oficjalnego wniosku oraz zdjęcia ze składania wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 28.11.2008r.
  Zdjęć: 4
  Katalog: 07
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Udane Konsultacje Społeczne – 28.10.2008r.
  Zdjęć: 8
  Katalog: 06
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Przygotowania do Konsultacji Społecznych w dniu 28.10.2008r.
  Zdjęć: 20
  Katalog: 05
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Udane Konsultacje Społeczne – 26.06.2008r.
  Zdjęć: 44
  Katalog: 04
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Przygotowania do Konsultacji Społecznych w dniu 26.06.2008r.
  Zdjęć: 26
  Katalog: 03
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Jednostka Realizująca Projekt
  Zdjęć: 5
  Katalog: 02
  Data: 22.10.2012 10:10
 • Widok na teren Oczyszczalni ścieków komunalnych "Wschód"
  Zdjęć: 2
  Katalog: 01
  Data: 22.10.2012 10:10
X Serwis www.pgkim-laziska.pl wykorzystuje na tej stronie pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. W urządzeniu, z którego aktualnie korzystasz można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Przeglądanie i korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.