Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5; 43-170 Łaziska Górne
NIP:635-000-10-55,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000120669,
Kapitał Zakładowy 34 730 000.00 zł
Projekt unijny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Projekt pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych. W ramach niniejszego Projektu zostanie wybudowane ponad 26 km kanalizacji sanitarnej, przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych „Wschód”, zlikwidowana oczyszczalnia przy ulicy Morcinka.

Planowany całkowity koszt Projektu wynosi 66.825.229,59 zł. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację Projektu to 43.356.215,24 zł. W wyniku realizacji Projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 4641 osób. Zrealizowane przedsięwzięcie spowoduje:

  • zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej,
  • podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych,
  • zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki,
  • osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków w ramach Aglomeracji Łaziska Górne zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego,
  • redukcja zanieczyszczeń wód podziemnych, powierzchniowych i gleby,
  • wzrost atrakcyjności turystycznej i krajobrazowej Gminy.

 

Część kosztów na realizację Projektu pokryta będzie ze środków własnych beneficjenta, przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

X Serwis www.pgkim-laziska.pl wykorzystuje na tej stronie pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. W urządzeniu, z którego aktualnie korzystasz można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Przeglądanie i korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.